Det här är KRAV

Leta efter KRAV-märket i din matbutik om du liksom vi vill ha ett samhälle utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Om du vill ha renare mat, renare vatten, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald. Helt enkelt en mer hållbar matproduktion. Ät mer hållbart – för planetens och för människors skull.

KRAV-märkt mat är den mest hållbara. Den är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel.

— Krav.se

Krav-märket

KRAV-märket har växt fram ur ett engagemang för jorden, naturen, människorna, djuren och framtiden. Vårt mål är att medverka till långsiktigt hållbar och förtroendeingivande produktion av livsmedel av hög kvalitet. Ända sedan 1985 har KRAV drivit utvecklingen av ekologisk och hållbar matproduktion, och tusentals aktörer i livsmedelskedjan har slutit upp bakom vårt mål. Vi är nu Sveriges mest kända miljömärkning av livsmedel: 98 procent av alla konsumenter känner till KRAV-märket.

KRAVs vision är att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

— Vision

Krav och EU-ekologiskt

KRAVs regler uppfyller EU:s förordning för ekologisk produktion – det måste all produktion och försäljning av ekologiska varor inom EU göra. EU:s regler gäller för en ekologisk miniminivå. Därutöver har KRAV tuffare regler när det gäller djurvälfärd, miljö och hälsa, klimat och bättre arbetsvillkor. KRAVs regler omfattar dessutom fler områden, till exempel slakt, restaurang och fiske. För att tydliggöra KRAVs kvaliteter, använder vi ibland uttrycket KRAV-ekologiskt.

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlättar för aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt.

— Strategi