Kontakt

Vår miljö präglas av trygghet, glädje och förståelse genom att använda oss av pedagogernas olika kompetenser och intressen.

Vi utgår idag från Angered i Göteborg

Våra familjedaghem ligger  i Angered, ett rofyllt läge med skog och ängar som närmaste grannar.  Vår målsättning är att stimulera och berika barnens språk och lägga grunden för barnens kommunikativa förmåga genom samspel på ett naturligt och lekfullt sätt i vardagen.

Utbildade och engagerade pedagoger

Genom ett tydligt ledarskap skapar våra pedagoger rutiner och strukturer som resulterar i en barngrupp med stark gruppkänsla. Våra pedagogers engagemang bidrar till ett lustfyllt och tryggt sammanhang som möjliggör för barnen att våga utmana sig själva och växa som individer.

Cecilia Frostenäs är huvudman och grundare av EKOrren pedagogisk omsorg.

För frågor om verksamheten, köplats eller arbete hos oss, kontakta: cecilia@ekorren.nu

Kadra Mohamed är arbetsledare för våra dagbarnvårdare och kontaktperson för er föräldrar. Hon arbetar även som resurspedagog i verksamheten.

För frågor angående vikariesystem eller köplats, kontakta: kadra@ekorren.nu

Marie Ramirez är legitimerad Förskollärare och har huvudansvaret för det pedagogiska arbetet på EKOrren. Hon har även hand om vår gemensamma språksamling en dag i veckan samt är lärare i vår femårsgrupp.

För frågor som rör den pedagogiska verksamheten och hur vi arbetar med läroplanen, kontakta: marie@ekorren.nu