Om oss

Vi är ett ekologiskt, giftfritt och KRAV-certifierat familjedaghem. Vi är belägna i Angered, Göteborg.

Pedagogisk idé

Vi i EKOrrens verksamhet utgår pedagogiskt från att lärande alltid sker. Barn både behöver och måste få leka. Viktiga principer är att ta vara på leken för lärande, samspel, kommunikation och språkutveckling.

Personalen utmanar och stimulerar leken hos såväl de yngre som de äldre barnen, stödjer deras kreativitet och intresse för att lära. Barns lek och kreativa skapande kan inte särskiljas från deras lärande. Det är samma tankeprocess som aktiveras när barn uttrycker sig i exempelvis dramalek eller bildskapande som när barn försöker skapa förståelse för ett matematiskt problem eller använder matematik och teknik för att göra en hållbar konstruktion. Det är viktigt att låta barnen vara delaktiga i verksamheten och kunna påverka vad de vill göra för aktiviteter. 

Återkommande inslag i vår vardag

Samling med talrundor

Barnen ska, precis som det står i FN:s Barnkonvention, få uttrycka sina åsikter och känna att de har inflytande över sina liv. För att möjliggöra detta, kommer EKOrrens barngrupper att ha samling varje dag.  Där tränar vi regelrätta färdigheter, såsom språkutveckling, matematiskt tänkande och naturvetenskapligt förhållningssätt, men också att samarbeta och att vänta på sin tur. På EKOrrens samlingar har vi även så kallade ”Talrundor”, där varje barn får komma till tals och framföra sina åsikter. Vi lär oss att lyssna på varandra och att allas åsikter är lika värdefulla, oavsett ålder, kön, eller social- och kulturell bakgrund. På detta sätt arbetar vi aktivt för att skapa en tillåtande grupp av trygga barn. 

En ekologisk giftfri miljö och utomhusvistelse varje dag

Vi strävar efter att samtliga miljöer där EKOrrens barn vistas, ska innehålla gott om varierande leksaker, material och redskap som inbjuder till att utforska och lära, vare sig vi befinner oss utomhus eller inomhus.  Inom EKOrren tror vi på att vistas utomhus en stund varje dag, oavsett väder. Vi kommer att arbeta en hel del med skapande verksamhet, som att arbeta med lera, målarfärger, trä och textil, såväl inomhus som utomhus.

Ekologiska måltider som barnen är med och lagar

Maten hos oss lagas med bra råvaror, enbart vegetariska, mestadels ekologiska och helst närproducerade. Vi bakar ibland och barnen erbjuds att ta aktiv del i all matlagning. Tillsammans med barnen kommer vi pedagoger att laga ekologisk och hälsosam mat och prova nya rätter.

Närhet, trygghet och igenkänning

Vi har återkommande aktiviteter varje vecka som ger barnen trygghet och igenkännande. Till exempel leker vi dagligen i vår fina parklek, vi har sångsamling tillsammans med alla dagbarnvårdare en dag i veckan i vår gemensamma lokal, besöker öppna förskolan, biblioteket och alla femåringar träffas i lokalen med vår förskollärare varje torsdag.

Kulturevenemang

Att bo i stan med barn har många fördelar. Vi har ett brett utbud av kultur riktat direkt till barn. Vi har möjlighet att gå på teatrar, museum, utställningar, lokala bibliotek och konserter.

Mål för EKOrren pedagogisk omsorg

  • Alla barn och föräldrar ska känna trygghet i den pedagogiska omsorgen.
  • Alla barn ska ha en känsla av att bli sedd och bekräftad av en vuxen anknytningsperson som har tid.
  • Alla barn ska få god hälsa genom mycket utevistelse och en lekmiljö fri från skadliga kemikalier.
  • Alla föräldrar ska anse att samarbetet med pedagogerna fungerar bra.
  • Alla barn och föräldrar ska känna delaktighet i verksamheten.
  • Alla barn ska vara väl förberedda för fortsatt lärande när de lämnar EKOrren pedagogisk omsorg.
  • All personal, barn och föräldrar i vår verksamhet ska veta vad som räknas till diskriminering och kränkande behandling samt hur vi arbetar för att motverka detta.

En dag på EKOrren pedagogisk omsorg:

06.00
Vi öppnar verksamheten med lugn stund, mys och sagoläsning.

07.30-08.30
Ekologisk frukost: Havregrynsgröt med bär, fil, musli, bröd med pålägg och färska grönsaker och ekologiska ägg.

09.00-11.00
Utepedagogik (T.ex lek på vår hemmagård eller utflykt till skogen/parken/museum) Vissa dagar besöker vi biblioteket, öppna förskolan eller bakar bröd tillsammans. Fruktstund ca kl 9.30.

11.00
Vi går in tillsammans, lagar lunch och har sedan pedagogisk samling varje dag med sång, musik, rytmik, rim och ramsor med mera.

11.30-12.30
Vi äter lunch tillsammans, lagad på ekologiska råvaror och mycket färska grönsaker. Vi ger matstunden tid, tar det lugnt och pratar om vad vi har gjort under dagen.

12.00-14.00
Vila. De barn som inte sover har lugnare aktiviteter så som avslappning till lugn musik, lyssna på sagoskiva eller rita/måla.

13.30-14.30
Uppvakningsstund med sagoläsning / fri lek

14.30-15.00
Mellanmål utomhus eller inomhus. T.ex smoothie, smörgås, fruktsallad.

15.00-19.00
Fri lek och skapande verksamhet för barnen. Pedagogen har tid för städning samt förbereda mat och aktiviteter för morgondagen.

19.00
Vi stänger verksamheten för dagen.