Tryggt och säkert

EKOrren pedagogisk omsorg arbetar utifrån ett anknytningspsykologiskt förhållningssätt, där tryggheten i en liten barngrupp med nära relationer är central. EKOrren är ett alternativ för dig som söker en trygg och småskalig tillvaro för ditt barn när föräldraledigheten är till ända.

Verksamhet i hemmiljö

EKOrren pedagogisk omsorg bedriver sin verksamhet i hemmiljö. Vi tror på att kombinera det bästa ur två världar: Tryggheten i forna tiders ”Dagmamma”-koncept och det strukturerade pedagogiska tänket i den nu gällande läroplanen för förskolan (Lpfö-18).

Kontakt

Ekologisk och giftfri barnomsorg

Jag som startat EKOrren pedagogisk omsorg heter Cecilia Frostenäs. Jag är utbildad barnskötare och hälsopedagog och har lång erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet. År 2014 startade jag upp med min första barngrupp i vårt hem i Vasastan i Göteborg. Jag var då småbarnsmor som tröttnat på stora barngrupper och massproducerad storskalighet i barnomsorgen. Jag visste att jag kunde erbjuda något bättre! Sedan dess hälsar jag dig som förälder varmt välkommen till ett ekologiskt, tryggt och pedagogiskt alternativ i hemmiljö.

Läs mer

Vår profil är ekologi och miljömedvetenhet, något som genomsyrar verksamhetens alla delar

Således är största delen av maten vi serverar ekologisk, utan tillsatser, och lagad från grunden. Vi blev även KRAV-certifierade i högsta nivån år 2015, vilket betyder att minst 90 procent av all mat är ekologisk. Lekmiljön är utformad efter Naturskyddsföreningens riktlinjer för en giftfri förskola, med naturliga material utan skadliga kemikalier. Det ekologiska tänket finns även med i den pedagogiska verksamheten, då vi arbetar enligt miljöprogrammet ”Grön flagg”.

Läs mer
Genom många genomtänkta utevistelser och utflykter arbetar vi för att barnen ska bli vän med skog och mark. Vi tror att vi genom att skapa en grundläggande respekt och förståelse för kretslopp och natur, fostrar en ny generation rustad för att ta ansvar för en hållbar utveckling i framtiden.
Cecilia Frostenäs  Grundare av EKOrren pedagogisk omsorg