Vanliga frågor

Nedan listar vi de vanligaste frågorna gällande vår verksamhet. Vid ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Generella frågor

Vi arbetar med små trygga barngrupper och erbjuder vällagad och näringsrik kost varje dag. Barnen serveras ekologisk mat lagad från grunden.

Vårt lek- och lärmaterial är i största möjliga mån tillverkat av naturmaterial och innehåller inga farliga gifter. Även rengöringsprodukter och hygienprodukter så som tvål och salvor är ekologiska och fria från kemikalier.

Vi följer Naturskyddsföreningens riktlinjer för en giftfri förskola och arbetar med miljöprogrammet ”Grön flagg”. Barnen får lära sig i en naturlig hemmiljö sambandet mellan vårt handlande och hur naturen påverkas av det. Att vi arbetar med små grupper och att samma pedagog följer barnet hela dagen gör att alla barn hinner bli sedda och bekräftade varje dag.

Vi har öppet måndag-fredag mellan kl 06.00 och 19.00.

Vi har stängt alla aftnar och röda dagar. 

Två dagar per termin har vi stängt för planering och kompetensutveckling för personalen. Dessa dagar planeras in långt i förväg och ni föräldrar får veta datumen i början av läsåret. Är man i behov av barnomsorg dessa dagar ordnas en vikarie, som barnen känner väl, för oss i samma hem/lokal som barnet brukar vistas i. 

Ja, vi stänger fyra veckor varje sommar under industrisemestern.

Nej. Vi på EKOrren har helt avgiftsfri barnomsorg. Inga extra utgifter tillkommer. All mat, utflykter och material står självklart EKOrren för. 

Ja, det går bra. Hör av er till oss så kontaktar vi er hemkommun.

Varje barn har alltid en fast ”extra-dagmamma” som man får gå till i första hand. Skulle även denna vara sjuk så finns det alltid en annan välkänd pedagog. Vi träffas allihop flera dagar i veckan så alla barn känner till alla dagbarnvårdare. Vi har även vår fasta resurs-pedagog som alltid går runt bland barngrupperna som hjälper till där hon behövs bäst. EKOrren tar aldrig in personal eller vikarier som barnen inte känner eller är trygga med.

För att ställa sig i kö hos oss skickar du in en ansökningsblankett från hemsidan till oss där du, förutom ditt barns personuppgifter och adress, beskriver i vilken omfattning du önskar barnomsorg. Detta för att vi ska kunna placera ert barn i den grupp som passar bäst åldersmässigt, geografiskt och där övriga barn går liknande schema. Vi skickar därefter ut ett platserbjudande som man då tackar ja eller nej till. Innan du tackar ja eller nej till platsen får du givetvis träffa oss och ställa alla frågor du har. Syskonförtur gäller hos oss. Därefter går vi efter turordning samt efter ålder på barnen för att få en så bra sammansatt grupp som möjligt. Inga avgifter tas för att stå i vår kö och det är inte bindande att ställa sig i kö.

Varmt välkomna till EKOrren pedagogisk omsorg!


Frågor kring verksamheten

Alla barn är försäkrade hos sin dagbarnvårdare via kommunens försäkring. Men vi rekommenderar ändå alla familjer att teckna en barnförsäkring som gäller utanför barnomsorgen.

Vi planerar och lägger upp verksamheten varje vecka med läroplanen som utgångspunkt. Vi utvärderar vår verksamhet på samma sätt. Det finns även gott om pedagogiskt material att tillgå i verksamheten. Verksamheten anpassas för barnen efter att ha pratat med deras föräldrar om var barnen är i sin utveckling. Vi följer skollagen, läroplanen (Lpfö-18) och kommunens riktlinjer för pedagogisk omsorg.

Självklart. Det är en av alla fördelar med att välja EKOrren pedagogisk omsorg istället för kommunal förskola. Vi vill att både barn och föräldrar är med och planerar verksamheten och kommer med synpunkter på hur vi pedagoger arbetar. Vi vill ju bara bli bättre. Ni föräldrar ska ha en god inblick i verksamheten. Vi har utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin. Föräldrar är även varmt välkomna att delta i verksamheten när de själva har möjlighet. Vi är lyhörda för kritik och utvärderar både oss som pedagoger och vår verksamhet med jämna mellanrum. Hos oss är det högt i tak och vår ambition är att vi får ett nära samarbete pedagoger och föräldrar emellan. Vår inskolning sker i samråd med föräldrar och utefter det enskilda barnets behov. Ingen känner ert barn bättre än just ni föräldrar.

Ja, i mån av plats.

Uppsägningstiden är två månader. Uppsägningstiden räknas från den dag du lämnar in blanketten.
Blankett – Uppsägning av plats (PDF)