Eko-certifierade

Vi har ett flertal certifieringar som visar vårt mål mot en 100% ekologisk förskola. Det gör vi både för barnen och planeten.

KRAV-certifierad i högsta nivån

Certifieringen innebär att minst 90 procent av de produkter vi använder till maten som serveras är KRAV-godkända. 

Produkterna som används kommer från odlare som inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel samt att produktionen sker på ett miljövänligt och etiskt sätt. Man utesluter även syntetiska smakämnen, sötningsmedel och härdade fetter. Certifieringen kan göras i tre nivåer; 25, 50 eller 90 procent. EKOrren pedagogisk omsorg är certifierad i den högsta nivån.

Grön flagg - Hållbar utveckling på schemat

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling.

Tillsammans med Sveriges förskolor och skolor, med både lärare och elever, omsätter vi kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Medlemsskolorna granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer.