Pedagoger och hemvister

foto Magasin måltid
Cecilia Frostenäs

Cecilia Frostenäs är grundare till EKOrren pedagogisk omsorg. Hon är utbildad barnskötare, hälsopedagog, kostrådgivare och har läst ett flertal kurser i pedagogik på skandinaviska ledarhögskolan och Göteborgs universitet. Hon började arbeta inom barn- och skolbarnsomsorgen för snart tjugo år sedan och driver sedan tre år tillbaka EKOrren pedagogisk omsorg. Att barn ska få hemlagad och ekologiskt odlad mat ser hon som en självklarhet. Hon startade som dagbarnvårdare i centrala Göteborg och arbetar idag som pedagogiskt ansvarig och huvudman för EKOrren.

DSC00653
Gusha Aden

Gusha Aden har lång erfarenhet av arbete med människor och framförallt med ungdomar. Han brinner för att utveckla en pedagogisk verksamhet som skapar en stabil grund för barnen att stå på i framtiden. Han talar fem olika språk flytande och är utbildad tolk. Han har ett stort intresse för språk och vill fokusera på språkutveckling för barn, både det svenska språket och eventuellt annat modersmål. Han anser att det är viktigt för barn att kunna uttrycka sig för att de skall bli trygga i sin egen identitet och utveckla en god självkänsla. På EKOrren kommer Gusha att arbeta som personalansvarig och huvudman.