KRAV-certifierade

krav-certifierade

EKOrren pedagogisk omsorg är KRAV-certifierad i högsta nivån.

Certifieringen innebär att minst 90 procent av de produkter vi använder till maten som serveras är KRAV-godkända. 

Produkterna som används kommer från odlare som inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel samt att produktionen sker på ett miljövänligt och etiskt sätt. Man utesluter även syntetiska smakämnen, sötningsmedel och härdade fetter. Certifieringen kan göras i tre nivåer; 25, 50 eller 90 procent. EKOrren pedagogisk omsorg är certifierad i den högsta nivån.