Frågor & svar

ekorre-3

Vad utmärker just EKOrrens verksamhet?

Vi arbetar med små trygga barngrupper och erbjuder vällagad och näringsrik kost varje dag. Barnen serveras ekologisk mat lagad från grunden. Vi är KRAV-certifierade i högsta nivån vilket betyder att minst 90 procent av maten vi serverar är ekologiskt odlad. Vårt lek- och lärmaterial är i största möjliga mån tillverkat av naturmaterial och innehåller inga farliga gifter. Även rengöringsprodukter och hygienprodukter så som blöjor, tvål och salvor är ekologiska och fria från kemikalier. Vi följer Naturskyddsföreningens riktlinjer för en giftfri förskola och arbetar med miljöprogrammet ”Grön flagg”. Barnen får lära sig i en naturlig hemmiljö sambandet mellan vårt handlande och hur naturen påverkas av det. Att vi arbetar med små grupper och att samma pedagog följer barnet hela dagen gör att alla barn hinner bli sedda och bekräftade varje dag.

 

Vilka öppettider har EKOrren?

Vi har öppet måndag-fredag mellan kl 06.00 och 19.00.

Vi har stängt alla aftnar och röda dagar. 

Två dagar per termin har vi stängt för planering och kompetensutveckling för personalen. Dessa dagar planeras in långt i förväg och ni föräldrar får veta datumen i början av läsåret. Är man i behov av barnomsorg dessa dagar ordnas en vikarie, som barnen känner väl, för oss i samma hem/lokal som barnet brukar vistas i. 


Har EKOrren semesterstängt? 

Nej, vi på EKOrren har öppet hela sommaren. Under sommarsemestern delar vi upp våra semesterveckor och även barnen mellan oss, så det är aldrig stängt fyra veckor på sommaren som på de kommunala förskolorna.


Är det dyrare med privat barnomsorg?

Nej. Vi på EKOrren har helt avgiftsfri barnomsorg. Inga extra utgifter tillkommer. All mat, utflykter och material står självklart EKOrren för. 


Vi bor i en annan kommun än Göteborg kan vårt barn gå i er verksamhet då?

Ja, det går bra. Hör av er till oss så kontaktar vi er hemkommun.


ekorre-1

Vad händer om vår pedagog blir sjuk?

Vi arbetar i grupper om tre hemvister där varje barn alltid har en fast ”extra-dagmamma” så det finns alltid en välkänd pedagog kvar även om en av oss blir sjuk. Om vi tar in vikarie eller ej beror på om det är full barngrupp för dagen, vi är ju redan ganska små grupper så det är inte alltid det behövs. Tar vi in en vikarie är det i största möjliga mån någon som barnen känner väl. Skulle det vara så illa att alla tre pedagoger är sjuka samtidigt har ni föräldrar enligt lagen rätt att ta ut ”Vård av barn” (VAB) även om ert barn är friskt alternativt tar vi in en vikarie från vår vikariepool.


Är barnen försäkrade i den pedagogiska omsorgen?

Alla barn är försäkrade hos sin dagbarnvårdare via kommunens försäkring. Men vi rekommenderar ändå alla familjer att teckna en barnförsäkring som gäller utanför barnomsorgen. 


Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen i läroplanen?

Vi planerar och lägger upp verksamheten varje vecka med läroplanen som utgångspunkt. Vi utvärderar vår verksamhet på samma sätt. Det finns även gott om pedagogiskt material att tillgå i verksamheten. Verksamheten anpassas för barnen efter att ha pratat med deras föräldrar om var barnen är i sin utveckling. Vi följer skollagen, läroplanen (Lpfö-98) och kommunens riktlinjer för pedagogisk omsorg.


Vad har ni för rutiner för dokumentation kring barnens utveckling?

Vi arbetar med det digitala dokumentationsverktyget ”Pluttra” som används av många förskolor runt om i landet (läs mer på www.pluttra.se). Inget barn nämns i text eller är med på bild utan föräldrars samtycke. 


ekorre-2

Har man som förälder möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten?

Självklart. Det är en av alla fördelar med att välja EKOrren pedagogisk omsorg istället för kommunal förskola. Vi vill att både barn och föräldrar är med och planerar verksamheten och kommer med synpunkter på hur vi pedagoger arbetar. Vi vill ju bara bli bättre. Ni föräldrar ska ha en god inblick i verksamheten. Vi har utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin. Föräldrar är även varmt välkomna att delta i verksamheten när de själva har möjlighet. Vi är lyhörda för kritik och utvärderar både oss som pedagoger och vår verksamhet med jämna mellanrum. Hos oss är det högt i tak och vår ambition är att vi får ett nära samarbete pedagoger och föräldrar emellan. Vår inskolning sker i samråd med föräldrar och utefter det enskilda barnets behov. Ingen känner ert barn bättre än just ni föräldrar.


När kan jag ansöka om plats hos EKOrren pedagogisk omsorg?

Man kan ansöka och få plats när som helst under året.


Har syskon förtur?

Ja, i mån av plats.


ekorre-4

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är två månader. Det finns en speciell blankett för det på vår hemsida under fliken “Anmälan och blanketter”. Uppsägningstiden räknas från den dag du lämnar in blanketten. 


Hur fungerar EKOrrens kösystem?

För att ställa sig i kö hos oss skriver du ett mail till oss där du förutom ditt barns personuppgifter och adress, beskriver i vilken omfattning du önskar barnomsorg. Detta för att vi ska kunna placera ert barn i den grupp som passar bäst åldersmässigt, geografiskt och där övriga barn går liknande schema. Vi skickar därefter ut ett platserbjudande som man då tackar ja eller nej till. Innan du tackar ja eller nej till platsen får du givetvis träffa oss och ställa alla frågor du har. Syskonförtur gäller hos oss. Därefter går vi efter turordning samt efter ålder på barnen för att få en så bra sammansatt grupp som möjligt. Inga avgifter tas för att stå i vår kö och det är inte bindande att ställa sig i kö.

Varmt välkomna till EKOrren pedagogisk omsorg!